Relatietherapie

Veilige relatie

Een goede relatie is een veilige relatie van waaruit je de hele wereld aankunt. Maar met de tijd kunnen relaties zodanig veranderen dat negativiteit de overhand krijgt. Je groeit uit elkaar als gevolg van bijvoorbeeld je individuele ontwikkeling, of door een verschil in ouderschapswens, werkeloosheid, ziekte of rouw. Als het niet lukt om dat samen te repareren, dreigt een neerwaartse spiraal. Je houdt van elkaar, maar het lukt niet meer om die liefde te delen en te beleven.

Vechten of vluchten

Iedereen reageert verschillend op problemen in een relatie. Sommigen vechten: ze proberen aan te geven dat de huidige situatie ze niet bevalt. Dat lukt niet altijd op een constructieve manier, zodat het de ruziesfeer alleen maar verergert. Anderen vluchten: ze gaan meer werken, trekken zich terug en hopen dat de bui overwaait. De partner ervaart dit als een gebrek aan betrokkenheid en verbinding en ziedaar: de voedingsbodem voor nog meer vechten.

Herken je dit?

Lopen jij en je partner ook vast in vergelijkbare negatieve patronen? Dan kan het goed zijn om hulp te zoeken.

EFT: Emotionally Focused Therapy

Alle therapeuten van Perspectief-Utrecht werken met de methode Emotionally Focused Therapy (EFT). Vanuit een onderzoekende houding komen we bij diepere emoties, die aan de ruzies ten grondslag liggen. Vaak zie je niet meer wat de ander eigenlijk wil omdat je elkaar bekijkt met een negatieve of achterdochtige blik. Door deze emoties weer van elkaar te weten en te herkennen is echte verandering en herstel van veiligheid en verbinding binnen relaties mogelijk.

EFT is een vorm van relatietherapie die bewezen effectief is. Meer informatie hierover vindt u op de site van EFT Nederland.

Hoe gaat dat dan?

Tijdens het intakegesprek maak je kennis met de therapeut of therapeuten en wordt besproken waar je gezamenlijk aan wilt werken. Er wordt dan een vervolgtraject afgesproken. Vaak houdt dat in dat je in de beginfase geregeld gesprekken hebt, bijvoorbeeld elke twee weken. De gesprekken duren meestal een uur en een kwartier. In de afbouwfase, als het weer beter gaat, worden de afspraken met meer tussentijd gepland. De ervaring leert dat ongeveer 8- tot 15 gesprekken voldoende zijn, soms zijn het er meer. De meeste gesprekken vinden plaats met jullie samen. Maar soms kan het goed zijn om ieder van jullie ook een keer individueel te spreken.