Gezinstherapie

Gezinnen vormen een wereld op zich, met eigen normen en waarden. Maar ook geschreven én ongeschreven regels. Ontwikkelingen in het leven van één van de gezinsleden kunnen effect hebben op het hele gezin. Dat kan gebeuren als een kind in de puberteit komt of een van de gezinsleden een baan verliest of ziek wordt. Dat beïnvloedt vaak het evenwicht in het hele gezin.  Ook een scheiding, of het vormen van een nieuw samengesteld gezin kan een ingewikkeld proces zijn.

Soms leidt dat tot een manier van omgaan volgens vooral negatieve patronen, waaraan je niet lijkt te kunnen ontsnappen. Iedereen doet zijn best, maar toch ontstaan er botsingen en onbegrip.

Herken je dit?

Dan kan het goed zijn om hulp te zoeken.

In een gezinstherapie helpen wij jullie die negatieve patronen te herkennen en daarna te doorbreken. We praten soms met het hele gezin en soms ook met alleen de ouders of de kinderen. Dat bespreken we eerst met jullie.

Iedereen heeft een stem in de therapie. Daarom is het belangrijk dat alle gezinsleden kunnen meepraten: ouders, kinderen en misschien wel andere voor jullie belangrijke mensen. En als het kan helpen kunnen ook  ex- of nieuwe partners aan het woord komen. Eigenlijk iedereen die nodig is op basis van jullie wensen en onze ervaring  om jullie je doel te laten bereiken en elkaar weer te begrijpen en te waarderen.

Hoe gaat dat dan?

Tijdens het intakegesprek maak je kennis met de therapeut of therapeuten en wordt besproken waar je gezamenlijk aan wilt werken. Er wordt dan een vervolgtraject afgesproken. Vaak houdt dat in dat je in de beginfase geregeld gesprekken hebt, bijvoorbeeld elke twee weken. De gesprekken duren meestal een uur en een kwartier. In de afbouwfase, als het weer beter gaat, worden de afspraken met meer tussentijd De ervaring leert dat ongeveer 8- tot 15 gesprekken voldoende zijn, soms zijn het er meer.