Individuele therapie (EFIT)

In ieders leven kunnen momenten komen waarin je vastloopt; je ervaart dat je steeds meer gevangen raakt in somberheid, moedeloosheid, gepieker of angstgevoelens en het lukt steeds minder makkelijk om je emotionele balans terug te vinden. EFIT(emotionally focused individual therapy) kan dan een weg zijn naar herstel van je veerkracht en groei. In de sessies gaan we op zoek naar de terugkerende rigide patronen waar je in gevangen bent geraakt. Meestal zijn dat patronen die zijn gebaseerd op overlevingsstrategieën die je ooit hebben beschermd tegen pijn, verdriet of afwijzing maar die nu niet meer helpend zijn. We creëren ruimte voor nieuwe belevingen die je gevoel over jezelf en belangrijke anderen verzachten. Stapje voor stapje vind je dan de moed om die knellende oude patronen los te gaan laten. De weg naar veerkracht en groei ligt weer open.